Γιώργος Ψαχαρόπουλος Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου, 2001

Βουλευτής Επικρατείας Φιλελευθέρων

Τηλ. 8670-948

Email: gpsach@otenet.gr

 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

«ΣΤΡΑΒΗ Η ΑΥΞΗΣΗ, ΣΤΡΑΒΗ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ!»

 

 

Με αφορμή τις δαπάνες του Προϋπολογισμού για την Παιδεία, ο Βουλευτής Επικρατείας των Φιλελευθέρων κ. Γιώργος Ψαχαρόπουλος έκανε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

 

Ελάχιστη η πραγματική αύξηση δαπανών

 

 

... και οι ιδιώτες πληρώνουν περισσότερα

 

 

Δαπάνες: Μειώθηκαν εκεί που έπρεπε να αυξηθούν...

 

 

... και αυξήθηκαν εκεί που έπρεπε να μειωθούν!

 

 

Συνολικά...

 

 

 

Μετά από αυτόν τον προϋπολογισμό, αν το Υπουργείο Παιδείας έμπαινε… στο Χρηματιστήριο, ποιός θα ήθελε να αγοράσει μετοχές του;