ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

 

Παρόλη την κριτική που έχει υποστεί, και τη μη αναθεώρηση του σε αυτή τη σύνοδο της Βουλής, το άρθρο 16 του Συντάγματος αποτελεί ύψιστο Νόμο του Κράτους που οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε. Πρώτ΄ απ΄ όλα οφείλει να το σέβεται το ίδιο το Κράτος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος:

 1. «Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια»
 2. α) Γιατί το Κράτος αφήνει τους «αποτυχόντες» στις εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ/ΤΕΙ εκτός Πανεπιστημίων, αφού έχουν θεμελιωμένο από το Σύνταγμα δικαίωμα; Γιατί το Κράτος δεν φροντίζει να ικανοποιήσει αυτό το δικαίωμα των πολιτών, αφού παραμένει «δικαίωμα» μόνο στη θεωρία;

  β) Γιατί το Κράτος αρνείται την δωρεάν παιδεία για ΟΛΟΥΣ στα Πανεπιστήμια και ειδικά στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τις μεταπτυχιακές σπουδές, εφόσον αυτή αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα;

  γ) Γιατί, εφόσον η εκπαίδευση είναι συνταγματικά δωρεάν, το Κράτος επιτρέπει οι ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση στην Ελλάδα να ξεπερνούν τις αντίστοιχες δημόσιες; Πόσο υπερήφανοι μπορούμε να αισθανόμαστε για τη δωρεάν παιδεία μας όταν αναγκαζόμαστε να ξοδεύουμε ιδιωτικά πάρα πολλά χρήματα για να μορφωθούμε; Γιατί υπάρχουν δίδακτρα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αφού το Σύνταγμα απαγορεύει κάτι τέτοιο;

  δ) Ποιά άμεσα μέτρα θα λάβει το Κράτος ώστε όλοι οι Έλληνες να έχουν πραγματικά δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, όπως ορίζει το Σύνταγμα;

   

 3. «Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια»
 4. α) Πόσες ήταν οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση που δέχθηκε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών το 2001;

  β) Πόσες απ΄ αυτές ικανοποίησε;

  γ) Τι συνολικό ποσό διέθεσε το 2001 γι΄ αυτή την ενίσχυση;

 5. Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 5 § 1),

«καθένας έχει δικαίωμα ...ελεύθερα ... να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

α) Πως εξασφαλίζονται τα δικαιώματα αυτά των πολιτών όταν το κράτος φθάνει στο σημείο να απαγορεύει στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων το δικαίωμα να αποφασίζουν για το προσωπικό των επιχειρήσεών τους; Είναι αυτό σύμφωνο με την ελευθερία στην οικονομική δραστηριότητα;

β) Πως εξασφαλίζεται με τέτοιες ρυθμίσεις η ελευθερία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οποία σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κατοχυρώνεται πλήρως από το άρθρο 2 του «Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕυρΣΔΑ» που κυρώθηκε με τον ν.δ. 53/74 και η οποία ελευθερία σύμφωνα με το άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος δεν μπορεί να περιοριστεί με κοινό νόμο σαν αυτόν που μόλις ψηφίστηκε στη Βουλή;

 

 

Ο ερωτών

 

 

 

Γιώργος Ψαχαρόπουλος